Regulamin

Regulamin ogólny zakupów

I. ZAKUP USŁUGI

Zakup Usługi odbywa się w następujący sposób:

 1. Wybór Usługi. Klient otrzymuje możliwość wyboru oferowanych Usług standardowych, VIP jak i również Pakietowych – w formie karnetów, które przedstawione są w panelu modułu w zakładce „Cennik”.
 2. Rezerwacja. Po wyborze rodzaju Usługi Klient przechodzi do kolejnego KROKU, w którym wybiera datę, godzinę i miejsce w komorze normobarycznej.
 3. Płatność. Po wpisaniu tych informacji Klient może dokonać zapłaty całości kwoty za Usługę poprzez jeden z wybranych poniżej sposobów:
  • elektronicznym przelewem bankowym (system tPay)
  • kartą kredytową (system tPay)
  1. Przy wybraniu jednej z pierwszych dwóch opcji Klient przekierowany zostaje na stronę umożliwiającą wpłatę 100% Kwoty poprzez System Obsługi płatności tPay. Autoryzacja danych następuje przez połączenie się z systemem tPay za pomocą szyfrowanego protokołu. Po przyjęciu wpłaty przez System tPay Klient zostaje automatycznie powiadomiony e-mailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu Zakupu.
  2. Osoba Zamawiająca otrzyma potwierdzenie wpłaty za Usługę.
 4. Termin Ważności. W przypadku zakupu karnetu posiada on termin ważności, który wynosi 3 miesiące i liczony jest od daty zakupu. W celu realizacji karnetu, Klient każdorazowo rezerwuje sesje lub kontaktuje się z Life Chamber, w celu ustalenia daty kolejnych wizyt.
  1. Okres ważności karnetu nie może zostać przedłużony, a niewykorzystanie karnetu przez klienta nie może stanowić podstawy do żadnych roszczeń wobec Life Chamber.
  2. Usługa umówiona, a nie odwołana minimum 24 godziny przed umówionym terminem, traci ważność.
 5. Realizacja. Karnet może być wykorzystany wyłącznie w komorze normobarycznej Life Chamber, jeśli dysponuje ona wolnymi miejscami w wybranym przez Klienta terminie. W przypadku zajętych miejsc w wybranym terminie obsługa komory zaproponuje inne wolne terminy.
 6. Wartość Karnetu. Jeśli koszt Usług będzie wyższy niż wartość zakupionego Karnetu, Klient będzie poproszony o dopłatę różnicy na miejscu w recepcji Life Chamber.
  1. Kwota / wartość Karnetu nie może zostać zamieniona na gotówkę, zarówno w całości, jak i częściowo.
 7. ZAMIANA Usług. Klient ma możliwość zamiany usług, na które wystawiony został Karnet, ale tylko na usługę droższą.
 8. JEDEN KARNET – 10 WIZYT. Karnet na wybrany rodzaj Usług może być wykorzystany tylko wielorazowo.
 9. Life Chamber nie odpowiada za zgubione lub zniszczone Karnety.

II. ANULOWANIE USŁUGI

 1. W przypadku rezygnacji z wykorzystania Karnetu lub anulowania jego zakupu już po dokonaniu płatności, wpłacone 100% kwoty pozostaje w Life Chamber. Wszelkie anulowania Karnetu wiążą się z utratą pełnej kwoty za jego zakup.
 2. W przypadku braku możliwości skorzystania z Usługi jednorazowej lub wykorzystania Karnetu w określonym przez regulamin terminie, Klient może przekazać Karnet do wykorzystania innej osobie zachowując termin realizacji Karnetu określony przy jego zakupie. Można tego dokonać tylko po uprzednim kontakcie z recepcją Life Chamber i po uzyskaniu e-mailowego potwierdzenia
  z recepcji.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych związanych z rezerwacją i zakupem Usługi jednorazowej jak i Karnetu. Life Chamber nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie danych przez Klienta.
 2. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych tPay.pl
 3. Firma Life Chamber nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność modułu „Rezerwacja on-line” wynikłą nie z jej winy i innych czynników niezależnych.

IV. DANE OSOBOWE

W trakcie dokonywania rezerwacji przez Osoba Kupująca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Zakupu Usługi lub Karnetu oraz celów marketingowych. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

V. AKCEPTACJA REGULAMINU

Zaznaczenie opcji „Akceptuję warunki regulaminu” oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Zakupu. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r.

DANE FIRMY, WŁAŚCICIELA E-SKLEPU
„LIFE CHAMBER”
Hart Zbigniew Zaremba
ul. Asnyka 34
51-143 Wrocław
NIP : 895 100 41 54