Korzyści tlenoterapii

Terapia tlenowa w Life Chamber przynosi wiele korzyści:

Jedynymi przeciwskazaniami do korzystania z Life Chamber są:

 

Badania i opracowania potwierdzające działanie normobarii:

Autyzm:

https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2431-9-21

Wspomaganie wydolności fizycznej i funkcji poznawczych:

https://link.springer.com/article/10.1007/s10973-018-7067-4#Sec2

https://journals.eco-vector.com/1681-3456/article/view/41661

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6543985/

Poprawa mikrokrążenia:

https://www.nature.com/articles/s41598-020-77724-5

Leczenie zatrucia czadem:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7808522/ https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01616412.2018.1454091

Bóle głowy:

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD005219.pub2/abstract  https://europepmc.org/article/med/17885769

Wspomaganie regeneracji po udarze niedokrwiennym:

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/01.STR.0000158914.66827.2e

Badania na szczurach modelowych:

http://wprim.whocc.org.cn/admin/article/articleDetail?WPRIMID=431324&articleId=431324

https://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-ZSYK200906018.htm

Wspomaganie leczenia nowotworów:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306987710004858

https://europepmc.org/article/med/7637824

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1535370218774737

Zawał mięśnia sercowego, zawał mózgu / udar:

https://medicalgasresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/2045-9912-3-2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6779002/

Urazowe uszkodzenie mózgu:

https://medicalgasresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/2045-9912-2-5

Produkcja komórek macierzystych:

https://longevitas.pl/hiperbaryczny-tlen-a-komorki-macierzyste/

Leczenie pacjentów po COVID-19:

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04332081?term=hyperbaric+covid&draw=2

 

 

Komora normobaryczna Life Chamber

"Najważniejsze w życiu to być zdrowym.
Wszystko inne to kwestia chęci i siły."

Zarezerwuj